Ook in 2023: Tweedaagse regieversterkend leiderschap. De volgende tweedaagse is op 31 oktober en 20 november 2023. Schrijf je snel in!

Kijk voor ons volledige aanbod op de site van onze Academy: www.youngacademyoflife.nl

Accreditatie PO-register is 10 punten.

Vijfdaagse inspirerend leiderschap

Data: 11 september, 10 november, 19 januari, 11 maart en 24 mei.

Accreditatie PO-register 45 punten. 

Kijk voor ons volledige aanbod op de site van onze Academy: www.youngacademyoflife.nl

(Intern) begeleider, ZOCO of PBO’er in de 21e eeuw:

De volgende tweedaagse vindt begin 2023 plaats op 2 februari en 21 februari.

Ken jij de waarde van jouw rol?

De 21e eeuw vraagt om eigenheid, lef en verbinding. Een bewuste IB’er/ ZOCO die weet waar ze voor staat, draagt bij aan de persoonsvorming van jongeren en bewust leraarschap!


Om bewust te kunnen handelen is het van belang te weten welke IB’er je wilt zijn. Weten wat jij belangrijk vindt en hoe je dat professioneel uitdraagt. Tijdens deze dagen gaan we samen op zoek naar de invulling die je kunt geven aan het intern begeleiderschap die past bij deze tijd. Dit is afhankelijk van wie je als IB’er wilt zijn en welke visie de school heeft. Tijdens deze inspiratievolle tweedaagse gaan we ontdekken wat de nodige maatschappelijke competentieszijn met als doel te constateren wat dit vraagt van IB’ers van de 21e eeuw.

Welke rollen nemen IB’ers dan op zich? Wat wil je leerlingen meegeven? E-mail voor de informatie en het aanmeldformulier! Of bekijk de folder.