Carmona ontwikkeling ontwikkelt onderwijstrajecten op maat. Deskundigheidsbevordering op het gebied van goed (passend) onderwijs en regieversterkend handelen worden in samenwerking met directie of teamniveau, op maat geschreven. Voor ons volledige aanbod willen wij verwijzen naar onze Academy op https://www.youngacademyoflife.nl/

Meer dan ooit lijkt deze tijd te vragen om leidinggevenden die zichtbaar maken waar ons handelen toe leidt. Een maatschappij waarin veel informatie gedeeld wordt en verschillende culturen en zienswijzen naast elkaar bestaan, appelleert aan ons vermogen te weten wie we zelf zijn en wat we echt belangrijk vinden. Dat is nodig om ons te kunnen onderscheiden van anderen en een identiteit te ontwikkelen.  Een sterke identiteit is een voorwaarde om te weten wat jou raakt en beweegt en de juiste beslissingen te kunnen nemen. Een onderwijsleider die als gids fungeert en meedenkt over hoe je te verhouden tot al wat zich aandient draagt bij aan bewust leraarschap.  Een leraar die in staat is tot zelfreflectie en voldoende afstand kan nemen van de dagelijkse gebeurtenissen.

Naast dit kritische denken en zelfbewustzijn dat nodig is om te kunnen reflecteren is ook het empatisch vermogen om open te kunnen staan voor andere perspectieven en verbinding te maken met anderen nodig om je staande te houden op een school. Leren en leven kun je namelijk niet alleen. Samen kun je de school gezond en veilig houden door transparante communicatie en erkenning van een ieders eigenheid en kwaliteit. Een onderwijsleider kan laten zien hoe de inspanningen van leraren bijdragen aan het belang van de hele school. Door met hen in gesprek te gaan, ruimte en vertrouwen te geven en hun ontwikkeling te borgen. Net als leraren doen bij hun leerlingen. Het collectieve belang is immers hetzelfde; goed en betekenisvol onderwijs.

Onze trajecten richten zich op onderwijsprofessionals en leidinggevenden. Een onderwijskundig zinvolle relatie, differentiëren, en kennis van de wijze waarop leerlingen zich ontwikkelen en leren, staan centraal.Trajecten gericht op de onderbouw van het PO om de spelontwikkeling van het jonge kind te stimuleren, en tot een passende visie en werkwijze rondom spelenderwijs leren te komen, zijn mogelijk.

Recente inzichten op het gebied van relaties, pedagogiek en didactiek, hersenonderzoek, wetenschap en allerhande onderwijsvisies (21e eeuw vaardigheden!) worden verdisconteerd in de trajecten.

De onderwijstrajecten zijn een mengeling van kennisoverdracht, spel en opdrachten gericht op het bewust bekwaam handelen.

Carmona ontwikkeling heeft in samenwerking met expertise centrum Kans van het RVKO en de Johannes Martinusschool in Rotterdam meerdere materialen gemaakt om de ontwikkeling van de leerling te volgen en te versterken. Hiervan is o.a. de Mind Map regiefuncties een mooi resultaat! Deze is samen met Maaike van der Velden van de dr Schaepmanschool ontwikkeld. Gedrag wordt beschreven in termen van te leren regiefuncties en daarmee samenhangende vaardigheden. Meerdere scholen werken met de Mind Map en het bijbehorende POP. De mindmap is er voor kinderen en jongeren. Daarnaast wordt beschreven welke basishouding de leerkracht het beste kan hebben om de ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen en tegelijk rekening te houden met allerhande groepsprocessen. De 5 bouwstenen van een onderwijskundig zinvolle relatie staan hier centraal. Binnen de school waarborgen deze bouwstenen de veiligheid van leerlingen en medewerkers in de school. Heeft u hier interesse in, stuur een mail! Voor de mindmap voor kinderen en pubers, klik hier.

Regieversterkend handelen

Regie versterkend handelen biedt een methode om samen tot een collectieve ambitie te komen zichtbaar te maken waar de school voor staat. Verder biedt het een kader voor een veilig pedagogisch klimaat waarin relaties, ontwikkeling en leren centraal staan.

Regieversterkend handelen betreft een ontwikkelingsgerichte handelswijze van ouders en professionals ten aanzien van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Deze handelswijze gaat ervan uit dat mensen beschikken over zogenoemde regiefuncties. Deze functies zijn in ontwikkeling gedurende het hele leven en zijn van invloed op het vermogen om autonoom te handelen en relaties aan te gaan. Deze regiefuncties zijn bij kinderen en volwassenen in ontwikkeling en kunnen versterkt worden doordat ouders of professionals zoals leerkrachten een bewuste basishouding aan nemen. Het kind zien, accepteren en bewust maken van keuzes en mogelijkheden staat hierbij centraal.

Aandacht voor de basishouding van professionals is essentieel bij het aangaan van een zinvolle relatie met cliënten of leerlingen gericht op vertrouwen in ontwikkeling en perspectief.

Regieversterkend handelen focus op een drietal principes:

 1. Relatie; hoe werkt het mechaniek der relaties in een school en wat is een onderwijskundig zinvolle relatie?
 2. Doelen; Wat beoogt het onderwijs, waarom en waartoe? Hoe wordt dat zo zichtbaar mogelijk? Hoe werk je met leerling doelen?
 3. Invloed: Het handelen en de gesprekken/ professionele momenten zijn gericht op het versgroten van de het bewustzijn en de regie van de ander of het team.

Regiefuncties

Regiefuncties zijn die functies die maken dat je van invloed bent op je gedrag en emoties. Je voelen, denken, handelen, weten en doen staat hierbij centraal. De mindmap regiefuncties maakt in 1 oogopslag zichtbaar hoe deze functies en doelen eruit zien. Klik hier voor de mindmap voor kinderen en pubers en zie de webinar voor de toepassingen ervan!

Bouwstenen van een zinvolle relatie

Ook in 2022 worden trajecten voortgezet of starten nieuwe scholen met regieversterkend handelen:

 • Johannus Martinus in Rotterdam (SBO)
 • Montessori kindcentrum Mozaïek in Dordrecht (PO)
 • Christophoorschool in Rotterdam (PO)
 • St. Willibrordius in Schiedam (PO)
 • Tabor College Werenfridus in Hoorn (VO)
 • Zuidrand College in Rotterdam (VO)
 • De Steenen Kamer in Zwijndrecht (SBO)
 • Griendencollege Sliedrecht (VO)
 • Liudger Friesland, Drachten, Waskemeer (VO)
 • Daltonschool de Vijfster in Capelle aan den Ijssel (PO)
 • PENTA De Oude Maas in Spijkenisse (VO)
 • Jacobusschool in Hoogvliet (PO)
 • Willinkschool in Bennebroek (PO)
 • Veenoord school in Rotterdam (VO)
 • HPC Charlois in Rotterdam (VO)
 • IBS Risala in Rotterdam (PO)
 • Grotius College in Delft (VO)
 • Ring van putten in Spijkenisse (VO)
 • Onderwijscollectief Voorne-Putten-Rozenburd (BPO’ers)
 • De Overkant in Rhoon (PO)
 • OZHW Academie (VO)
 • De Klinker in Spijkenisse (PO)
 • Het Mozaïek in Enkhuizen (PO)
 • Het Balkon in Maassluis (PO)

O.a de volgende scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich in de afgelopen jaren gericht op regieversterkend handelen:

 • Van Oldebarneveldtschool in Rotterdam (PO)
 • Het Loket in Zwijndrecht (VO)
 • De Emmausschool in Rotterdam (PO)
 • Verschillende scholen in de Bloemhofbuurt in Rotterdam (PO)
 • PPO samenwerking meerdere scholen op de Mullerpier in Rotterdam (PPO)
 • Trainingen RVH leerkrachten van de Nicollaasschool Rotterdam (PPO)
 • Training RVH PPO samenwerking meerdere scholen op de Boog in Rotterdam (PPO)
 • RVH PPO samenwerking meerdere scholen op de Imeldaschool in Rotterdam (PPO)
 • De Gelderlandschool in Den Haag (PO)
 • De Rivieren in Amsterdam (PO)
 • OPDC Utrecht (VO)
 • HAVO de HOF Amsterdam
 • Liudger Friesland, Drachten, Waskemeer (VO)
 • RVH voor gevorderden PPO samenwerking meerdere scholen op de Imeldaschool Rotterdam (PPO)
 • RVH en leren observeren voor leerkrachten op de Christophoorschool in Rotterdam (PO)
 • Inspiratie ochtend RVH op LMC Rotterdam (VO)
 • Trainingen RVH voor een team op het Groen van Prinsterer in Vlaardingen (VO)
 • Onderbouw en spelontwikkeling in de groep op de Willibrordschool In Rotterdam (PO)
 • Training RVH in een team op de Oude Maas in Spijkenisse (VO)
 • RVH voor intern begeleiders PPO samenwerkingsverband op de Mullerpier in Rotterdam ( SWV)
 • RVH voor directies op het LMC (VO)
 • RVH voor BPO’ers van Voorne Putten Rozenburg samenwerkingsverband (SWV)
 • RVH voor verschillende scholen samen in Rotterdam-Zuid Laurens Cupertino school PPO)
 • SG Liudger in Drachten (VO) docenten als coach bij gepersonaliseerd leren
 • Jan Campert, Piramide en Toermalijn in Spijkenisse (PO)
 • Leonardschool in Brielle (PO)
 • Albeda college Rotterdam (MBO)
 • Charles de Foucauld in Spijkenisse (VO)
 • Kennisacademie Barendrecht PCBO
 • Humanitas Rotterdam
 • De Klimboom in Hoofddorp (SBO)
 • Johannus Martinus in Rotterdam (SBO)
 • Verdieping Griendencollege Sliedrecht (VO)
 • Visie trajecten leer- en veerkracht scholen, Willibrord, Nicolaas en Domenicus (PO)

Deze scholen hebben de afgelopen jaren de training regieversterkend handelen op school al gevolgd:

 • Develsteincollege in Zwijndrecht (VO)
 • De Globetrotter in Rotterdam (PO)
 • De Globetrotter Toermalijn (PO)
 • RVKO: Regieversterkendhandelen en
 • Spelontwikkeling bij kinderen (PO)
 • Johannes Martinus Rotterdam (SBO)
 • Basisschool de Grote Reis in Rhoon (BO)
 • De Tangram in Rotterdam (BO)
 • De Willibrordschool (PO)
 • De ib-ers van Kans (expertisecentrum RVKO
 • scholen Rotterdam e.o. )
 • Het Griendencollege Sliedrecht (VO)
 • Bahurim Brielle (VO)
 • Jacob van’t Liesveldt Hellevoetsluis (VO)
 • De Oude Maas in Spijkenisse (VO)
 • Samenwerkings verband VPR (VO)
 • De Regenboog Rotterdam (PO)
 • De Ring van Putten (VO)
 • Penta Academie (VO)
 • STC Rotterdam (MBO)
 • Hermann Wesselinkcollege Amstelveen (VO)
 • Veenlandencollege Vinkeveen en Mijdrecht (VO)
 • RKS Mariaschool Rotterdam (PO)
 • De Dukdalf Hendrik Ido Ambacht (PO)
 • De Pionier Rotterdam (PO)
 • De Wingerd Nieuwekerk aan de IJssel (PO)
 • Beatrix school in Heemstede
 • Willink school Bennebroek (VO)
 • Boymans Museum; begeleiders activiteiten
 • jeugd en jongeren
 • Fatima school Rotterdam (PO)
 • Hout- en Meubileringscollege Rotterdam
 • (MBO) (VO)
 • Pieter Bas school Rotterdam (PO)
 • Penta Academie Voorne-Putten Rozenburg
 • PPO Beverwaard Rotterdam (SBO)
 • Basisschool de Grote Reis in Rhoon (BO)
 • Don Bosco school Rotterdam (BO)
 • Hildegardis school Rotterdam (PO)
 • Dalton Lentiz MAVO Naaldwijk

‘De Rank’ in Rozenburg heeft zelf de 5 bouwstenen geïllustreerd en eigen gemaakt. (Klik op afbeelding voor vergroting)

Referenties

 • Els Pastijn Orthopedagoog-generalist van de Johannes Martinusschool en Kans in Rotterdam.
 • Peter Klop Cordys onderwijstrajecten, Rotterdam, Directie SWV VPR
 • Heske Vogler Zorg coördinator Veenlanden College, Mijdrecht
 • Anita Kooiman Directie VOS Rotterdam
 • Babette Welter Teamleider Penta Oude Maas
 • Luuk Oortwijn Directie Oude Maas, Spijkenisse
 • Kim Donkers Directie Willibrordschool, Rotterdam
 • Gerrit-Jan Miedema Bovenschool manager LMC Rotterdam
 • Christa Delen Directie Griendencollege Sliedrecht