Welkom op de site van Carmona Ontwikkeling.

Waarom

Van macht naar inspraak en gedeelde autoriteit

Van opbrengst naar intrinsiek succes

Van weten naar waarde

Van kennis naar wijsheid en intuïtie

Van informatie naar wijsheid en betekenisvol leren

Van beoordelen naar ontwikkelen

Van focus op systeem naar bedoeling

Van plicht naar inspiratie en drijfveer

Van opdracht naar ondernemen en samen creëren

Van tegenover elkaar staan naar de vruchtbaarheid van tegenstellingen

Van functies naar relaties

Van maakbaarheid naar kwetsbaarheid en samen ondernemen

Van classificatie naar de kracht van variatie

Carmona Ontwikkeling houdt zich bezig met het versterken van regie en eigenaarschap. Dit doen wij overal waar mensen samen werken. Onze missie is mensen te inspireren en bewust te maken van hun eigen drijfveren en talent, te focussen op de bedoeling. Hierdoor blijven teams veerkrachtig, bevlogen en creatief. Vrij en kritisch denken, ondernemen en  jezelf durven uitdagen hoort daar bij.

‘Een van de grote vraagstukken van deze tijd is ons inziens weerbaar te zijn in een veelheid van informatie en verschillende meningen en ideeën. Deze wereld is groot en klein tegelijk. Groot omdat we toegang hebben tot informatie, beelden en verhalen vanuit de hele wereld. Klein omdat we vanaf het beeldscherm en de mobiel vaak niet echt in verbinding met anderen hoeven te staan en er veel op ons afkomt dat ons terugwerpt op ons zelf. Dat is prachtig en geeft ons de mogelijkheid onze denkwijzen te verruimen en creatief te zijn. Tegelijkertijd zien we dat het moeilijk is voor mensen om aandacht te houden voor wat men zelf belangrijk vindt en echt wil. Jezelf en je eigen oordeelsvermogen goed leren kennen is dus belangrijk. Je hoofd, hart en handen gebruiken dus. Vooral jonge mensen verdienen het dat wij hier aandacht voor hebben en hen leren zich in deze wereld te verhouden op een manier die bij hen past en die maakt dat iedereen van waarde kan zijn, toegang heeft tot goed onderwijs, een toekomst en zinvol werk.’

Een ander vraagstuk dat hierbij komt kijken heeft te maken met autoriteit. Welke autoriteit erkennen wij heden ten dage en hoe zorg je binnen jouw organisatie voor een veilig klimaat waar helder is hoe met elkaar wordt omgegaan. Een belangrijk gegeven in dezen is de roep om inspraak. Burgers, ouders, medewerkers en jonge mensen willen inspraak en erkenning voor wie ze zijn en wat zij doen alvorens zij autoriteit en afspraken erkennen. Dit samen borgen is dus nodig. Leren hoe respect te hebben voor elkaars waarden, een gedeelde ambitie hebben en daarin samenwerken en wederzijds regie geven is de sleutel tot de oplossing voor dit maatschappelijke vraagstuk. 

Hoe

Carmona Ontwikkeling gaat ervan uit dat jezelf kennen en de waarden van jouw organisatie goed kennen, maakt dat je je kan verbinden. Zo blijf je deel  van een geheel, weet je hoe jouw handelen ertoe doet en houd je plezier in je werk. Dit draagt bij aan lef, ondernemerschap, veerkracht, vitaliteit, kwaliteit, gezamenlijke verantwoordelijkheid en regie.

Wij maken gebruik van wetenschap uit de positieve psychologie, neurowetenschap en transitie kunde om helder te maken wat mensen beweegt en hen energiek en betrokken houdt.

Verbinden, onderscheiden en aandacht zijn hierbij sleutelbegrippen.

Carmona Ontwikkeling heeft veel ervaring in het onderwijs en de jeugdzorg. Een groot aantal scholen in Nederland werkt het het gedachtegoed van regie versterkend handelen. Goed onderwijs en bewust leraar- en leiderschap draagt bij aan goede onderwijsresultaten, professionaliteit en veerkracht maar draagt ook bij aan sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonsvorming van leerlingen.  Jezelf zijn (weten waarom) en tegelijk professioneel (weten hoe en wat werkt) staat hierbij centraal.

Wat wij doen

Carmona Ontwikkeling ontwikkelt trajecten in het onderwijs , jeugdzorg en ondernemingen gericht op duurzaam en betekenisvol samen werken. De trajecten beogen een heldere kijk op wat ‘opbrengst’  of te wel; gedeeld intrinsiek succes, betekent en hoe een gedeelde beslissingscultuur hier aan kan bijdragen. Leiderschap in dezen betekent mensen te motiveren zichzelf en hun ambities goed te kennen, op zoek te gaan naar hun persoonlijk intrinsiek succes en hen de vrijheid te geven deze in te zetten voor de collectieve ambitie.

Verder richt Carmona ontwikkeling zich op het begeleiden, behandeling en coachen van kinderen en jongeren met een specifieke vraag, docenten, teams en (onderwijs) leiders. Het uitgangspunt is hierbij altijd de methodiek van regieversterkend handelen.

Lees meer »

Wie wij zijn

Mevr. drs. E.I. (Elena) Carmona van Loon heeft gestudeerd aan de faculteit voor menswetenschappen in Leiden en is in 1996 afgestudeerd als orthopedagoog en in 2013 als orthopedagoog-generalist (post-doc BIG 69926925531).

Lees meer »

NIEUW: Het recht er iets van te maken

Over zinvolle systemen, relaties en gesprekken

Leef jij in overeenstemming met wat je echt van waarde vindt? Hoe draag jij bij? Durf jij in beweging te blijven of houd je vast aan patronen? Het recht er iets van te maken neemt je mee op zoektocht naar jezelf en jouw rol in de maatschappij. Het laat je met andere ogen kijken naar jezelf en de mensen om je heen. Het boek daagt je uit je stem te gebruiken voor wat jij belangrijk vindt, bewust, sterk en compassievol in het leven te staan en op een positieve wijze bij te dragen aan het leven van jezelf en anderen.

Het boek is inspirerend, confronterend maar ook praktisch door de toepasbare principes. Het boek nodigt je uit jezelf uit te spreken en tegelijkertijd verbinding te houden met anderen ook al hebben ze andere wijzen van denken of handelen. Kijken met je hart dus en erop vertrouwen dat iedereen eigen inzichten, talenten en bedoelingen heeft die van belang zijn voor het samenleven.

Je leert jezelf kennen en leiding te nemen over wat voor jou en het systeem waarin je leeft van waarde is. Je krijgt er zin in er iets van te maken. Er samen iets van te maken.

Inkijkexemplaar
Nu te koop bij Bol.com

Worden wie ik ben doelenbox

De Worden wie ik ben-doelenbox is een doosje met 140 kaarten waarop doelen staan die het eigenaarschap, het bewustzijn, de veerkracht en de (sociaal-emotionele) persoonsvorming van kinderen en jongeren ondersteunen. De kaartjes zijn te gebruiken bij leerlinggesprekken, POP, LOB, driehoeksgesprekken, groepsplannen, ontwerpen van lessen, visievorming, doelen t.b.v. van een behandelplan of arrangement.

De doelen zijn gecategoriseerd en een uitwerking van de mindmap regiefuncties. Door het handzame gebruik kunnen kinderen en jongeren eenvoudig hun eigen doelen kiezen. De doelen bieden tevens een handvat voor de integratie van een didactische werkhouding en de persoonsvormingsdoelen in het onderwijs.

Shop »

Regieversterkend leiderschap. Het onderwijs wil door!

Voor de onderwijsleider die erin gelooft dat hij het verschil kan maken en leraren en teams echt regie durft te geven. Over aandacht, onderscheiden en verbinden, ambitie, veerkracht en samen werken en weten wat ertoe doet. Samen werken aan een uitdagende, lerende en professionele cultuur waarbij helder is wat de school wil bereiken met de leerling.

Shop »

TWEEDAAGSE Regieversterkend leiderschap!! Ben jij de school- of teamleider die je wilt zijn?
De volgende tweedaagse is op 18 en 19 november 2021. Schrijf je snel in!

Terug naar de bedoeling van onderwijs.

Regieversterkend leiderschap gaat over regie geven aan je team. Dat is iets anders dan het vertrouwen op eigen inzicht of kunnen; het is het samen ondernemen en de ‘intrinsieke’ drijfveren en wijsheid van het team versterken.

Het is regie nemen wanneer de school uit koers raakt en belangrijke waarden en daarmee relaties tussen mensen worden aangetast. Dit vraagt om leiderschap met een heldere bedoeling met oog voor het geheel. Iedereen doet ertoe. Een leider die weet hoe je ouders, leraren, OOP en leerlingen kan verbinden aan de waarden van de school.

Bekijk de folder met het programma en de kosten.

(Intern) begeleider, ZOCO of PBO’er in de 21e eeuw:

Wegens succes een tiende tweedaagse alweer op 24 maart en 11 april 2022. Schrijf je in! (max 10 deelnemers)

Ben je als (intern) begeleider / BPO/ zorg coördinator klaar voor de 21e eeuw?

De 21e eeuw vraagt om eigenheid, lef en verbinding. Een bewuste IB’er/ ZOCO die weet waar ze voor staat, draagt bij aan de persoonsvorming van jongeren en bewust leraarschap!
Om bewust te kunnen handelen is het van belang te weten welke IB’er je wilt zijn. Weten wat jij belangrijk vindt en hoe je dat professioneel uitdraagt. Tijdens deze dagen gaan we samen op zoek naar de invulling die je kunt geven aan het intern begeleiderschap die past bij deze tijd. Dit is afhankelijk van wie je als IB’er wilt zijn en welke visie de school heeft. Tijdens deze inspiratievolle tweedaagse gaan we ontdekken wat de nodige maatschappelijke competenties zijn met als doel te constateren wat dit vraagt van IB’ers van de 21e eeuw. Welken rollen nemen IB’ers dan op zich? Wat wil je leerlingen meegeven? E-mail voor de informatie en het aanmeldformulier! Of bekijk de folder.

Ook voor de Orthopedagoog-generalist en kinder-en jeugdpsycholoog komt er weer een interessante tweedaagse aan in Vlaardingen. De Data zijn nog niet bekend, maar aanmelden kan! Accreditatie is toegekend! (NIP en NVO voor K&J/OG) Voor de herregistratie zijn dit 12 punten; voor de K&J/OG opleiding behandeling 3 punten; diagnostiek 1 punt en overige taken 3 punten!
Ook hier staat de vraag wat regieversterkend handelen voor de orthopedagoog in deze tijd kan betekenen en komen praktische en inspirerende technieken aan bod.
Er is plek voor 10 deelnemers om het persoonlijk en effectief te laten zijn. Interesse? Neem contact op dan ontvang je het aanbod! elena@regieversterkendhandelen.nl

Versterk de regie van leerkracht en leerling – 8 aanraders

Populair! De TIBTOOL Gedrag betekent op zich niet veel. Met je gedrag verhoud je je tot de omgeving. Door regie te versterken zorg je ervoor dat de ander meer invloed krijgt op het handelen en denken. Daar krijg je zelfbewust zijn en zelfvertrouwen van.
In deze TIBtool wordt beschreven hoe je als IB’er van invloed bent en vaardigheden of ‘regiefuncties’ van leerkrachten en leerlingen doelgericht kan versterken. Ook wordt besproken hoe belangrijk zinvolle relaties in de school zijn en hoe ze kunnen worden vormgegeven.
Aan de hand van praktische hulpmiddelen maken Elena en Karina Carmona van Loon zichtbaar hoe de basishouding, het talent en het plezier van de leerkracht kan worden versterkt en ingezet. Dit verbetert het pedagogisch-didactische klimaat in de school en maakt onderlinge samenwerking en goed en passend onderwijs mogelijk!

Shop »

Regie versterken in het onderwijs: Worden wie je bent

Over de invloed die leerkrachten en docenten hebben op de ontwikkeling van hun leerlingen.

‘Jezelf , en professional zijn is het antwoord: weten wie je bent, welke waarden je hebt en weten welk effect je handelen heeft op het denken en doen van jouw leerlingen. Handelen vanuit je gevoel, en tegelijkertijd bewust bezig zijn met elke leerling.’

Wil je direct met Regiefuncties aan de slag? Kijk op de pagina Publicaties en Webinars!! Zeer gerichte webinars over de aanpak bij regie versterken!!

Shop »

Cursus Regieversterkend Handelen

De cursus Regieversterkend Handelen is al bij meerdere scholen gegeven, en ook voor dit schooljaar hebben zich al onderwijsinstellingen opgegeven of volgen reeds de cursus. Wilt u daar meer over weten? Ga dan naar Onderwijstrajecten.

Deze cursus staat vermeld bij registerleraar.nl onder code xVTBsctZoy met 15 registeruren.

Dick Swaab “Wij zijn ons brein”

De Onbewuste Wil neemt razendsnel beslissingen op basis van wat zich voordoet in de omgeving, waarbij de wijze waarop onze hersenen tijdens de ontwikkeling tot stand zijn gekomen en wat we sindsdien geleerd hebben een doorslaggevende rol spelen.

Mooie woorden

Willen is macht, en macht maakt eerlijk.

Connie Palmen

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken is kind worden en naar de sterren kijken is daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed Hoornik

Elke ochtend, tussen het aandoen van zijn linker- en rechterschoen, trekt zijn leven even langs. Soms komt de rechterschoen er dan bijna niet meer van.

Judith Herzberg

For as the sun is daily new and old, so is my love still telling what is told.

William Shakespeare

Bijna nooit zie je een vogel in de lucht zich bedenken, zwenken, terug.

Judith Herzberg

Knowledge is perception.

Plato

Er is geen grotere vriend dan een getrainde geest. Er is geen grotere vijand dan een ongetrainde geest.

Singh

Noem mij, bevestig mijn bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten.

N.M.Min