Welkom op de site van Carmona Ontwikkeling.

Waarom

Van macht naar inspraak en gedeelde autoriteit

Van opbrengst naar intrinsiek succes

Van weten naar waarde

Van kennis naar wijsheid en intuïtie

Van informatie naar wijsheid en betekenisvol leren

Van beoordelen naar ontwikkelen

Van focus op systeem naar bedoeling

Van plicht naar inspiratie en drijfveer

Van opdracht naar ondernemen en samen creëren

Van tegenover elkaar staan naar de vruchtbaarheid van tegenstellingen

Van functies naar relaties

Van maakbaarheid naar kwetsbaarheid en samen ondernemen

Van classificatie naar de kracht van variatie

Carmona Ontwikkeling houdt zich bezig met het versterken van regie en eigenaarschap. Dit doen wij overal waar mensen samen werken. Onze missie is mensen te inspireren en bewust te maken van hun eigen drijfveren en talent, te focussen op de bedoeling. Hierdoor blijven teams veerkrachtig, bevlogen en creatief. Vrij en kritisch denken, ondernemen en  jezelf durven uitdagen hoort daar bij.

‘Een van de grote vraagstukken van deze tijd is ons inziens weerbaar te zijn in een veelheid van informatie en verschillende meningen en ideeën. Deze wereld is groot en klein tegelijk. Groot omdat we toegang hebben tot informatie, beelden en verhalen vanuit de hele wereld. Klein omdat we vanaf het beeldscherm en de mobiel vaak niet echt in verbinding met anderen hoeven te staan en er veel op ons afkomt dat ons terugwerpt op ons zelf. Dat is prachtig en geeft ons de mogelijkheid onze denkwijzen te verruimen en creatief te zijn. Tegelijkertijd zien we dat het moeilijk is voor mensen om aandacht te houden voor wat men zelf belangrijk vindt en echt wil. Jezelf en je eigen oordeelsvermogen goed leren kennen is dus belangrijk. Je hoofd, hart en handen gebruiken dus. Vooral jonge mensen verdienen het dat wij hier aandacht voor hebben en hen leren zich in deze wereld te verhouden op een manier die bij hen past en die maakt dat iedereen van waarde kan zijn, toegang heeft tot goed onderwijs, een toekomst en zinvol werk.’

Een ander vraagstuk dat hierbij komt kijken heeft te maken met autoriteit. Welke autoriteit erkennen wij heden ten dage en hoe zorg je binnen jouw organisatie voor een veilig klimaat waar helder is hoe met elkaar wordt omgegaan. Een belangrijk gegeven in dezen is de roep om inspraak. Burgers, ouders, medewerkers en jonge mensen willen inspraak en erkenning voor wie ze zijn en wat zij doen alvorens zij autoriteit en afspraken erkennen. Dit samen borgen is dus nodig. Leren hoe respect te hebben voor elkaars waarden, een gedeelde ambitie hebben en daarin samenwerken en wederzijds regie geven is de sleutel tot de oplossing voor dit maatschappelijke vraagstuk. 

Hoe

Carmona Ontwikkeling gaat ervan uit dat jezelf kennen en de waarden van jouw organisatie goed kennen, maakt dat je je kan verbinden. Zo blijf je deel  van een geheel, weet je hoe jouw handelen ertoe doet en houd je plezier in je werk. Dit draagt bij aan lef, ondernemerschap, veerkracht, vitaliteit, kwaliteit, gezamenlijke verantwoordelijkheid en regie.

Wij maken gebruik van wetenschap uit de positieve psychologie, neurowetenschap en transitie kunde om helder te maken wat mensen beweegt en hen energiek en betrokken houdt.

Verbinden, onderscheiden en aandacht zijn hierbij sleutelbegrippen.

Carmona Ontwikkeling heeft veel ervaring in het onderwijs en de jeugdzorg. Een groot aantal scholen in Nederland werkt het het gedachtegoed van regie versterkend handelen. Goed onderwijs en bewust leraar- en leiderschap draagt bij aan goede onderwijsresultaten, professionaliteit en veerkracht maar draagt ook bij aan sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonsvorming van leerlingen.  Jezelf zijn (weten waarom) en tegelijk professioneel (weten hoe en wat werkt) staat hierbij centraal.

Wat wij doen

Carmona Ontwikkeling ontwikkelt trajecten in het onderwijs , jeugdzorg en ondernemingen gericht op duurzaam en betekenisvol samen werken. De trajecten beogen een heldere kijk op wat ‘opbrengst’  of te wel; gedeeld intrinsiek succes, betekent en hoe een gedeelde beslissingscultuur hier aan kan bijdragen. Leiderschap in dezen betekent mensen te motiveren zichzelf en hun ambities goed te kennen, op zoek te gaan naar hun persoonlijk intrinsiek succes en hen de vrijheid te geven deze in te zetten voor de collectieve ambitie.

Verder richt Carmona ontwikkeling zich op het begeleiden, behandeling en coachen van kinderen en jongeren met een specifieke vraag, docenten, teams en (onderwijs) leiders. Het uitgangspunt is hierbij altijd de methodiek van regieversterkend handelen.

Lees meer »

Wie wij zijn

Mevr. drs. E.I. (Elena) Carmona van Loon heeft gestudeerd aan de faculteit voor menswetenschappen in Leiden en is in 1996 afgestudeerd als orthopedagoog en in 2013 als orthopedagoog-generalist (post-doc BIG 69926925531).

Lees meer »

NIEUW: Het recht er iets van te maken

Over zinvolle systemen, relaties en gesprekken

Leef jij in overeenstemming met wat je echt van waarde vindt? Hoe draag jij bij? Durf jij in beweging te blijven of houd je vast aan patronen? Het recht er iets van te maken neemt je mee op zoektocht naar jezelf en jouw rol in de maatschappij. Het laat je met andere ogen kijken naar jezelf en de mensen om je heen. Het boek daagt je uit je stem te gebruiken voor wat jij belangrijk vindt, bewust, sterk en compassievol in het leven te staan en op een positieve wijze bij te dragen aan het leven van jezelf en anderen.

Het boek is inspirerend, confronterend maar ook praktisch door de toepasbare principes. Het boek nodigt je uit jezelf uit te spreken en tegelijkertijd verbinding te houden met anderen ook al hebben ze andere wijzen van denken of handelen. Kijken met je hart dus en erop vertrouwen dat iedereen eigen inzichten, talenten en bedoelingen heeft die van belang zijn voor het samenleven.

Je leert jezelf kennen en leiding te nemen over wat voor jou en het systeem waarin je leeft van waarde is. Je krijgt er zin in er iets van te maken. Er samen iets van te maken.

Worden wie ik ben doelenbox

De Worden wie ik ben-doelenbox is een doosje met 140 kaarten waarop doelen staan die het eigenaarschap, het bewustzijn, de veerkracht en de (sociaal-emotionele) persoonsvorming van kinderen en jongeren ondersteunen. De kaartjes zijn te gebruiken bij leerlinggesprekken, POP, LOB, driehoeksgesprekken, groepsplannen, ontwerpen van lessen, visievorming, doelen t.b.v. van een behandelplan of arrangement.

De doelen zijn gecategoriseerd en een uitwerking van de mindmap regiefuncties. Door het handzame gebruik kunnen kinderen en jongeren eenvoudig hun eigen doelen kiezen. De doelen bieden tevens een handvat voor de integratie van een didactische werkhouding en de persoonsvormingsdoelen in het onderwijs.

Shop »

Regieversterkend leiderschap. Het onderwijs wil door!

Voor de onderwijsleider die erin gelooft dat hij het verschil kan maken en leraren en teams echt regie durft te geven. Over aandacht, onderscheiden en verbinden, ambitie, veerkracht en samen werken en weten wat ertoe doet. Samen werken aan een uitdagende, lerende en professionele cultuur waarbij helder is wat de school wil bereiken met de leerling.

Shop »

VIJFDAAGSE Inspirerend leiderschap!! Hoe zorg jij als schoolleider dat werkgeluk en professionaliteit samengaan?
Data: 11 september, 10 november, 19 januari, 11 maart & 24 mei 2023 en 2024.

Accreditatie PO-register 45 punten. 

Flyer inspirerend leiderschapMet heel veel enthousiasme presenteren we de 5 daagse ‘Inspirerend leiderschap’ voor schoolleiders. Natuurlijk ben je ook hartstikke welkom als je leiderschapstaken hebt of ambieert leiding te geven in de toekomst.

De certificeringsaanvraag voor de herregistratie in het PO register is toegekend!

Het belooft een mooie training te worden op een prachtige locatie.

Meer weten? Zie de flyer of neem contact op.

Tweedaagse voor (intern) begeleiders, kwaliteitsbewakers en zorgcoördinatoren in het onderwijs:

De volgende tweedaagse vindt begin 2023 plaats op 23 mei en 19 juni.


Tijdens deze tweedaagse leer je hoe je de regie van jezelf, de leraar, de leerling en de school versterkt. Je leert hoe je bij kunt dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding in de school. Je ontwikkelt een sterke basishouding waardoor je op alle momenten en in verschillende situaties in de school sterk bewust blijft van waar je het voor doet. Ook leer je hoe groepsdynamica in klassen en in teams werkt waardoor je bij kunt dragen aan een gezonde en sterke schoolcultuur. E-mail voor de informatie en het aanmeldformulier! Of bekijk de folder.

Regieversterkend leiderschap tweedaagse!

Data: 31 oktober en 20 november 2023

Accreditatie PO-register 10 punten.

Kijk voor ons volledige aanbod op de site van onze academy: www.youngacademyoflife.nl

Regie versterken in het onderwijs: Worden wie je bent

Over de invloed die leerkrachten en docenten hebben op de ontwikkeling van hun leerlingen.

‘Jezelf , en professional zijn is het antwoord: weten wie je bent, welke waarden je hebt en weten welk effect je handelen heeft op het denken en doen van jouw leerlingen. Handelen vanuit je gevoel, en tegelijkertijd bewust bezig zijn met elke leerling.’

Wil je direct met Regiefuncties aan de slag? Kijk op de pagina Publicaties en Webinars!! Zeer gerichte webinars over de aanpak bij regie versterken!!

Shop »

Cursus Regieversterkend Handelen

De cursus Regieversterkend Handelen is al bij meerdere scholen gegeven, en ook voor dit schooljaar hebben zich al onderwijsinstellingen opgegeven of volgen reeds de cursus. Wilt u daar meer over weten? Ga dan naar Onderwijstrajecten.

Deze cursus staat vermeld bij registerleraar.nl onder code xVTBsctZoy met 15 registeruren.

Dick Swaab “Wij zijn ons brein”

De Onbewuste Wil neemt razendsnel beslissingen op basis van wat zich voordoet in de omgeving, waarbij de wijze waarop onze hersenen tijdens de ontwikkeling tot stand zijn gekomen en wat we sindsdien geleerd hebben een doorslaggevende rol spelen.

Mooie woorden

Willen is macht, en macht maakt eerlijk.

Connie Palmen

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken is kind worden en naar de sterren kijken is daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed Hoornik

Elke ochtend, tussen het aandoen van zijn linker- en rechterschoen, trekt zijn leven even langs. Soms komt de rechterschoen er dan bijna niet meer van.

Judith Herzberg

For as the sun is daily new and old, so is my love still telling what is told.

William Shakespeare

Bijna nooit zie je een vogel in de lucht zich bedenken, zwenken, terug.

Judith Herzberg

Knowledge is perception.

Plato

Er is geen grotere vriend dan een getrainde geest. Er is geen grotere vijand dan een ongetrainde geest.

Singh

Noem mij, bevestig mijn bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten.

N.M.Min