Elena Carmona van Loon is eigenaar van Carmona ontwikkeling en Young Academy of Life. Zij geeft training, coaching en begeleiding in het versterken van regie en behoud van gezonde menselijke systemen en samenwerking gericht op de bedoeling en het bestaansrecht van dat systeem. In het bijzonder richt zij zich op het regieversterkend handelen in de jeugdzorg en onderwijs maar ook vanuit organisaties gemeenten of die gericht zijn op intrinsiek succes en duurzaamheid is er belangstelling voor de trainingen en zienswijzen. Zij is een veelgevraagd spreker op congressen in Nederland! elena@regieversterkendhandelen.nl

‘Elena zet zich in om onderwijsprofessionals bewust te maken hoe belangrijk zijn voor hun leerlingen en collega’s.’

Young Academy of Life

Met Young Academy of Life willen wij (Jonge) mensen bewust maken van de kracht die hun unieke identiteit met zich meebrengt. De eigen manier van in elkaar zitten, de unieke kijk op de wereld en de eigenaardigheden en talenten die dat alles met zich meebrengt.

Het is dan ook de missie van YAOL de stem en de identiteit van iedereen tot zijn recht te laten komen. Wanneer deze wordt gebruikt vanuit kracht en liefde komt deze stem ook altijd ten goede van anderen.

Visie:

Yoal wil bijdragen aan toegankelijke begeleiding voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en teams die om welke reden dan ook worstelen met hun identiteit, vaardigheden, positie in hun gezin, school of andere systemen, en hen bewust maken van hun eigen verhaal, kracht en stem.

zie verder: www.youngacademyoflife.nl

Emely Bakker heeft jarenlang met veel plezier voor de klas gestaan als leerkracht en ambulant begeleider in het PO (en SBO) en als docent in V.O. (en SVO) en MBO. Daarnaast geeft haar ervaring op verschillende internationale scholen in het buitenland haar een bredere kijk op onderwijs. Momenteel werkt zij voor een Samenwerkingsverband als begeleider passend onderwijs.
Als begeleider passend onderwijs gelooft zij in de mogelijkheden en kwaliteiten die in elk kind aanwezig zijn.
Eigen regie op wat het kind zelf wil leren staat voorop, want naast een verplichting zou naar school gaan voor leerlingen ook leuk en motiverend moeten zijn. Als deze motivatie en het welbevinden goed zijn, komt het leren meestal vanzelf. Leerlingen zijn (al op jonge leeftijd) zelf heel goed in staat om aan te geven wat ze nodig hebben om te kunnen functioneren binnen en buiten school. Door ouders, kind en school op elkaar af te stemmen, wordt dat makkelijker.

Bouwstenen van RVH zijn voor haar essentieel om richting aan het proces te geven. Bewust worden van eigen handelen kan inzicht geven in eigen gedrag. Waarom doe je de dingen die je zo doet?
Ondersteuning van docenten, ouders en leerlingen op gebied van verkrijgen en vergroten van diverse vaardigheden (regiefuncties) is een belangrijk onderdeel van haar werk.