Elena Carmona van Loon is eigenaar van Carmona ontwikkeling. Daarnaast geeft zij trainingen en deskundigheidsbevordering in het onderwijs. In het bijzonder richt zij zich op het regieversterkend handelen in de jeugdzorg en onderwijs. Een kijk op ontwikkeling van kinderen en jongeren die zij zelf heeft beschreven en ontwikkeld waar veel belangstelling voor is.
Elena Carmona van Loon richt zich eveneens op school en directieteams om hen te inspireren de regie van een ieder in de school te versterken. Ook is zij een veelgevraagd spreker op congressen in Nederland! elena@regieversterkendhandelen.nl

‘Elena zet zich in om onderwijsprofessionals bewust te maken hoe belangrijk zijn voor hun leerlingen en collega’s.’

Karina van Loon richt zich op de individuele begeleiding van leerlingen of leerkrachten. Hierbij is er aandacht voor leerproblemen als bv. een planning maken, hoe kom ik tot leren, welke keuzes maak ik in mijn schoolwerk, welke relatie is er tot de ontwikkeling van regiefuncties.

Maar ook onderwerpen als omgaan met klasgenoten en de relatie met leerkrachten/ docenten. Hoe doe ik wat ik wil doen, hoe word ik wie ik ben. Regiefuncties als Taal, zelfcontrole en oriëntatie in tijd en ruimte staan vaak centraal. Door leerlingen zelf doelen te laten opstellen via de mindmap en de POP, sluiten wij goed aan bij de wereld van deze leerlingen en maken wij hen eigenaar van hun leerproces. Betrokkenheid van ouders en leerkrachten/ docenten is hierbij belangrijk. Voor leerkrachten / docenten is het de taak om de doelen van de leerling te begrijpen en ook een basishouding aan te nemen die deze regiefuncties versterken. Een gezamenlijk belang waarin een ieder model is, voor de leerling en voor elkaar, gericht op het versterken van de regie van een ieder. Hiervoor kunnen arrangementen voor leerlingen ingezet worden.

Emely Bakker heeft jarenlang met veel plezier voor de klas gestaan als leerkracht en ambulant begeleider in het PO (en SBO) en als docent in V.O. (en SVO) en MBO. Daarnaast geeft haar ervaring op verschillende internationale scholen in het buitenland haar een bredere kijk op onderwijs. Momenteel werkt zij voor een Samenwerkingsverband als begeleider passend onderwijs.
Als begeleider passend onderwijs gelooft zij in de mogelijkheden en kwaliteiten die in elk kind aanwezig zijn.
Eigen regie op wat het kind zelf wil leren staat voorop, want naast een verplichting zou naar school gaan voor leerlingen ook leuk en motiverend moeten zijn. Als deze motivatie en het welbevinden goed zijn, komt het leren meestal vanzelf. Leerlingen zijn (al op jonge leeftijd) zelf heel goed in staat om aan te geven wat ze nodig hebben om te kunnen functioneren binnen en buiten school. Door ouders, kind en school op elkaar af te stemmen, wordt dat makkelijker.

Bouwstenen van RVH zijn voor haar essentieel om richting aan het proces te geven. Bewust worden van eigen handelen kan inzicht geven in eigen gedrag. Waarom doe je de dingen die je zo doet?
Ondersteuning van docenten, ouders en leerlingen op gebied van verkrijgen en vergroten van diverse vaardigheden (regiefuncties) is een belangrijk onderdeel van haar werk.