Carmona ontwikkeling start de teambijeenkomsten altijd met een grondige verkenning van het waarom of de bedoeling van de instelling of organisatie.

Iedereen doet ertoe

Regie versterkend handelen biedt een methode om samen tot een heldere en inspirerende collectieve ambitie te komen en helder te maken hoe de inspanning van een ieder bijdragen. De leidinggevende heeft in het bijzonder als taak te inspireren en de raderen die de cultuur in de organisatie vormen, draaiende, zichtbaar en betekenisvol te houden. De leidinggevende maakt duidelijk hoe ieders inspanning van teamgenoten bijdraagt aan wat het team wil bereiken; de gedefinieerde gedeelde intrinsieke motivatie of succes. 

Regieversterkend handelen betreft een ontwikkelingsgerichte handelswijze van professionals. Deze handelswijze gaat ervan uit dat mensen beschikken over zogenoemde regiefuncties. Deze functies zijn in ontwikkeling gedurende het hele leven en zijn van invloed op het vermogen om autonoom te handelen en relaties aan te gaan. Het versterken van regiefuncties gebeurt door bewuste ontwikkel gesprekken met teamleden te voeren die samenhangen met de visie van het team ( of de organisatie).     Dit gesprek beoogt zowel de individuele ontwikkeling en vitaliteit van een teamlid te borgen en bij te dragen aan regie als ook de algehele kwaliteit van de teamsamenwerking te borgen. Het ontwikkel- en kwaliteitsgesprek wordt door de teamleden ontworpen, in het licht van de visie en teamdoelen. 

 

Regieversterkend handelen focus op een drietal principes:

  1. Relatie; cultuur bevindt zich tussen de mensen. Wat zijn zinvolle relaties en hoe gaan we met elkaar om? 
  2. Doelen; Wat beoogt de organisatie of instelling, waarom en waartoe? Hoe wordt dat zo zichtbaar mogelijk? Hoe houd je doelen en de bedoeling voor ogen?
  3. Invloed: Het handelen en de gesprekken/ professionele momenten zijn gericht op het vergroten van de het bewustzijn en de regie van de ander of het team.

Regiefuncties

Regiefuncties zijn die functies die maken dat je van invloed bent op je gedrag en emoties. Je voelen, denken, handelen, weten en doen staat hierbij centraal. De regie versterkende vraagtechniek helpt om dit bewustzijn sterker te maken. 

Bouwstenen van een zinvolle relatie