Privacy statement Carmona Ontwikkeling conform AVG 25-05-2018

Gegevens

Carmona Ontwikkeling verwerkt persoonsgegevens op een verantwoordelijke, transparante en doelmatige manier. Gegevens worden strikt gebruikt voor doeleinden in het belang van de klant.

Doel

Het doel van de verwerking klantgegevens is:

 1. mogelijk maken van facturering klanten
 2. leerling gegevens bewaren t.b.v. hun begeleiding.

Soort gegevens

 1. adres en factuurgegevens
 2. mailadressen
 3. naam en doelen leerlingen
 4. statistieken website bezoek

Beveiliging

 1. Ten behoeve van de facturatie en financiële administratie hebben wij een verwerkersovereenkomst met Alfa accounts. Dit is een strikt beveiligd systeem.
 2. Mailadressen zijn opgeslagen op de computer van de eigenaar van Carmona Ontwikkeling en beveiligd met een wachtwoord. Mailadressen worden doelgericht gebruikt om samen te kunnen werken en incidenteel om klanten op de hoogte te houden van activiteiten/producten van Carmona Ontwikkeling. In dit laatste geval kan de klant aangeven dit niet meer te willen ontvangen. De klant heeft het recht vergeten te worden.
 3. Namen en doelen van leerlingen worden opgeslagen in een veilige digitale omgeving waar alleen de eigenaar toegang tot heeft. Er wordt buiten de naam en de doelen van de leerling geen informatie opgeslagen. Inhoudelijke informatie die relevant is blijft in het dossier van de leerling op school. Dat dossier is altijd ter inzage. Er wordt zorgvuldig omgegaan met data of het spreken over leerlingen en nooit zonder toestemming van hen zelf en hun verzorgers. De gegevens van de leerling worden verwijderd wanneer er geen sprake meer is van een relatie. Deze gegevens zijn dan terug te vinden op de school.
 4. De website is beveiligd en er wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Gegevens zijn alleen beschikbaar om statistieken t.a.v. het aantal bezoekers en het land waar vanuit de bezoeker de website bekijkt te kunnen zien, en het gebruik van de site te optimaliseren/veilig te houden. Er wordt geen analyse gemaakt van gegevens en gegevens worden niet gekoppeld voor marketingdoeleinden of gedeeld met anderen. Met de server (webstekker) is er een verwerkersovereenkomst t.b.v. de privacy en veiligheid van het gebruik van de site.
 5. Bij eventuele datalekken zal Carmona Ontwikkeling daar melding van doen bij de betrokken personen.

Elena Carmona van Loon, directie Carmona Ontwikkeling